Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Επιστολή "ΗΛΙΟΣ" Προς Πρωθυπουργό & Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕΚΑ.Προς: Υφυπουργό ΠΕΚΑ, κο Α. Παπαγεωργίου
              Μεσογείων 119, 101 92 – Αθήνα
Κοιν.:   Πρωθυπουργό, κο Α. Σαμαρά
Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, 10674 – Αθήνα
              Υπουργό ΠΕΚΑ, κο Ι. Μανιάτη
              Μεσογείων 119, 101 92 – Αθήνα
Αθήνα, 14.3.2014

Θέμα:   Σχέδιο νόμου για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ.

Κε Υπουργέ,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο νόμου που δώσατε πρόσφατα στη δημοσιότητα για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, προβλέπει τη μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων συμψηφισμού των φωτοβολταϊκών του Ειδικού Προγράμματος που αφορά εγκαταστάσεις σε στέγες.

Οι νέες προβλεπόμενες τιμές αλλά και η εφαρμογή τους ανάλογα με το χρόνο σύνδεσης, δημιουργεί στρεβλώσεις με αποτέλεσμα την άνιση και δυσμενή μεταχείριση των ιδιοκτητών μικρών φωτοβολταϊκών, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες επαγγελματικές μονάδες μεγαλύτερης ισχύος. Επισημαίνεται, ότι σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος τραπεζικού δανεισμού, συγκεκριμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν οριακή απόσβεση του κόστους επένδυσης στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Εκτός αυτών όμως, αντιλαμβάνεστε ότι η μονομερής τροποποίηση των συμβάσεων δημιουργεί ένα μοναδικό προηγούμενο που καθιστά ανίσχυρη και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτει το Κράτος με τους Πολίτες του.

Αντιλαμβάνεστε επιπλέον ότι:

(α)   Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα με ανάληψη ρίσκου, αφού σύμφωνα με το Άρθρο 6 της σχετικής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1079/Β/2009) η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και η έγχυση της στο Δίκτυο γίνεται για την καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων διείσδυσης των ανανεωσίμων πηγών.

(β)   Οι εγκαταστάσεις αυτές στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα των ιδιοκτητών τους μέσουσης μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου σχεδόν για όλα τα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

(γ)   Η μείωση των τιμών σε συνδυασμό με την άρση της αναστολής νέων φωτοβολταϊκών έργων με τιμές που ευνοούν την εγκατάσταση μόνο μεγάλων μονάδων, αλλά και η εγκατάσταση έργων άλλων τεχνολογιών σε καθεστώς Feed-in-Tariff, που επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ, ισοδυναμεί με την υφαρπαγή εισοδήματος από τους ιδιοκτήτες μικρών φωτοβολταϊκών προς όφελος των μεγάλων επενδυτικών σχημάτων.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε: 

(α) Να ανακαλέσετε την προτεινόμενη μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων συμψηφισμού των εγκαταστάσεων του Ειδικού Προγράμματος.

(β) Να προβείτε στην άρση της αναστολής νέων έργων μόνο για τις μονάδες αυτοπαραγωγής, όπως αυτή ίσχυε μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών προτίθεται να υπερασπισθεί τις υφιστάμενες συμβάσεις με κάθε πρόσφορο μέσο, γεγονός που διαπιστώνουμε καθημερινά από το μεγάλο ιδιοκτητών μικρών φωτοβολταϊκών που επικοινωνεί καθημερινά με το Σύνδεσμο μας. 

Δεδομένου ότι η δικαίωση τους θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Κράτους λόγω καταβολής τόκων υπερημερίας αλλά και λόγω του αυξημένου διαχειριστικού κόστους, σας καλούμε να μας κοινοποιήσετε άμεσα τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου σας, με την οποία διαπιστώνεται η δυνατότητα τροποποίησης των συμβάσεων με σύννομο και συνταγματικό τρόπο.

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως το εύλογο των πιο πάνω αιτημάτων. Το σύνολο του τεχνικού κλάδου αλλά και οι ιδιοκτήτες 40.000 μικρών φωτοβολταϊκών αναμένουν την άμεση ανταπόκριση σας.

Με εκτίμηση,    

Η Συντονιστική Επιτροπή
Σύνδεσμος "ΗΛΙΟΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου