Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

GREENPEACE : Φωτοβολταϊκά & Θέρμανση.


Αυτές τις ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει την περίπτωση προώθησης νομοθεσίας για το net-metering, δηλαδή την εγκατάσταση ενός μικρού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ ενός φ/β ή μικρής ανεμογεννήτριας) για ιδιοκατανάλωση.

Ως γνωστόν, το σχετικό άρθρο που συμπεριλήφθηκε στον πρόσφατο νόμο για τις ΑΠΕ δυστυχώς έχει σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις που επί της ουσίας δεν επιτρέπει ακόμα την εφαρμογή της αυτοπαραγωγής. Τόσο η Greenpeace, όσο και οι σχετικοί καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς (δείτε τις προτάσεις του συνδέσμου "ΗΛΙΟΣ" και του ΣΕΦ