Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστολή Προς ΟΛΟΥΣ Τους Βουλευτές.Θέμα:   Νομοσχέδιο με τίτλο “Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και λοιπές  διατάξεις»

Αξιότιμε κε/κα Βουλευτή,

Τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε το ΥΠΕΚΑ, με αφορμή τη διόγκωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, σταμάτησαν ουσιαστικά την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας, οδηγώντας στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σε χρονικό διάστημα μόλις λίγων μηνών. 


Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστολή Βουλευτή ΝΔ κου Αυγενάκη Προς υπ. ΠΕΚΑ κο Μανιάτη.


BUILDING GREEN Δόμηση - Ενέργεια - Περιβάλλον 2013.
Το μέλλον των ΑΠΕ στη Βουλή.


Η πρόσφατη έκθεση 2020 Keep On Track της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει επιφυλάξεις, αν η χώρα μας θα επιτύχει τους στόχους του 2020 στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Ως βασική αιτία αναφέρεται το σύνολο των αιφνίδιων αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι σήμερα, που πάγωσαν κυριολεκτικά τη δραστηριότητα του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Έξι μήνες μετά τις αρχικές εισηγήσεις μας στο ΥΠΕΚΑ για τη θέσπιση του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), ως μοναδικού εργαλείου για την επίτευξη μιας ομαλής και βιώσιμης ανάπτυξης στις ΑΠΕ και ειδικά στα φωτοβολταϊκά, κατατέθηκε τελικά για ψήφιση στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. 


Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΟ Φυλλάδιο Net Metering.Τι είναι το Net Metering

Το Net Metering είναι μια συμφωνία μέτρησης και χρέωσης μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και του καταναλωτή για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ.Οι θέσεις μας

Άμεση δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ουσιαστική εφαρμογή του Net Metering από τους καταναλωτές που συνδέονται στη χαμηλή τάση χωρίς περιορισμούς ισχύος και εγκατάστασης.

Άμεση εξέταση της δυνατότητας επιχορήγησης των μικρών συστημάτων Net Metering με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ως προς το ποσοστό επιχορήγησης.

Οι ενέργειες μας

Μέχρι σήμερα:

Μάρτιος 2013: Πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για τη θέσπιση του Net Metering στη χώρα μας.

Απρίλιος 2013: ∆ημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ σχεδίου νόμου που εισάγει την έννοια του Net Metering στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ.
 
Σεπτέμβριος 2013: Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις».

Σε εξέλιξη (Σεπτέμβριος 2013):

Ενημέρωση των μελών της Βουλής.

Για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο Νομοσχέδιο ώστε να καταστεί άμεσα εφικτή η εφαρμογή του μέτρου για τους μικρούς καταναλωτές (κατοικίες, επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και αγρότες).
                 Από το 1980 εφαρμόζεται με επιτυχία στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται στη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ιταλία, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η εφαρμογή του και στην Κύπρο. 


Πλεονεκτήματα

Φθηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για τους μικρούς καταναλωτές (κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις, αγρότες.

Άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της επανεκκίνησης της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

Δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στις οικονομικά ασθενείς ομάδες με πίστωση της περίσσειας ενέργειας στους λογαριασμούς ρεύματος.Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Προτεινόμενες τροποποιήσεις & Αιτιολόγηση Επί Του Σχεδίου Νόμου ΑΠΕ. Παραράγραφο 2 του Άρθρου 6 του Σχεδίου Νόμου (εδάφια σε μαύρο φόντο)

«Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις»

2. Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

ΝΕΟ Σχέδιο Νόμου ΑΠΕ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Ρυθμίσεις  θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας