Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Προτάσεις Για Ουσιαστική Αυτοπαραγωγή.

Την Παρασκευή 29.8.2014 ο Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ απέστειλε στη ΡΑΕ τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του για το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό στα πλαίσια της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με στελέχη του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ που επεξεργάζονται το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε διαβούλευση, και ακολούθησε μελέτη από την Επιτροπή Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του Συνδέσμου.


Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Υποβολή γνώμης για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στα πλαίσια Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ.

Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, από την αρχική πρόταση του Συνδέσμου προς το ΥΠΕΚΑ για την υιοθέτηση του net metering ως τη μόνη λύση για την ομαλή και βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς των μικρών ΑΠΕ στη χώρα μας, στις 30.7.2014 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Αν και το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε διαβούλευση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση επί της αρχής,  ο Σύνδεσμος θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Υπουργική απόφαση για το Ειδικό πρόγραμμα Αυτοπαραγωγών με Ενεργειακό Συμψηφισμό Προσθήκες  και  Αφαιρέσεις.

Αιτιολόγηση Προτεινόμενων Τροποιήσεων Στην Υπουργική Απόφαση Για Το Ειδικό Πρόγραμμα Αυτοπαραγωγών Με Ενεργειακό Συμψηφισμό.

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
Παρ. 1:
1α)   Επέκταση του Προγράμματος ώστε να περιλαμβάνει και τις μικρές ανεμογεννήτριες

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

GREENPEACE: Εμπαιγμός ΥΠΕΚΑ Με Την Αυτοπαραγωγή.


Η Greenpeace ζητά από το ΥΠΕΚΑ τη θεαματική βελτίωση της νομοθεσίας για την αυτοπαραγωγή και καλεί φορείς και τους βουλευτές των κομμάτων να πάρουν θέση.

Παρά τις δεσμεύσεις του ΥΠΕΚΑ για την προώθηση της αυτοπαραγωγής καθαρής ενέργειας,[1] το σχέδιο υπουργικής απόφασης (ΥΑ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση[2] επί της ουσίας δυσχεραίνει περισσότερο την εφαρμογή της. Η δυνατότητα αυτοπαραγωγής στα κτίρια θα βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, θα διασώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην αγορά φωτοβολταϊκών, θα συμβάλει στην αποτροπή μπλακ-άουτ στα νησιά και θα προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας στην ευρύτερη οικονομία. Με αφορμή τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Greenpeace καταθέτει σχόλια και παρατηρήσεις[3] και απευθύνει κάλεσμα σε φορείς να λάβουν θέση και να ζητήσουν την ουσιαστική προώθηση της αυτοπαραγωγής.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Κείμενο Θέσεων Συνδέσμου «ΗΛΙΟΣ» Net Metering & Υπό Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης.

Σημείο 1:    Εφαρμογή όλων των χρεώσεων που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της αξίας ρεύματος, στο τελικό αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση το οικονομικό όφελος μειώνεται σε βαθμό που να μην υπάρχει κίνητρο στους καταναλωτές για την εγκατάσταση συστημάτων σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού. 

Εκτός αυτού όμως υπάρχουν επιχειρήματα που στοιχειοθετούν την ανάγκη αυτή. Πιο συγκεκριμένα:

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Ανεπαρκής Η Υπουργική Απόφαση Για Το Net Metering

Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, από την αρχική πρόταση του Συνδέσμου προς το ΥΠΕΚΑ για την υιοθέτηση του net metering ως τη μόνη λύση για την ομαλή και βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ στη χώρα μας, στις 30 Ιουλίου η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Η ανακοίνωση της αποτελεί μια έμμεση παραδοχή από μέρους της κυβέρνησης ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ δεν επαρκούσε για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας.

Ο Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ θα ήθελε να επισημάνει τα εξής: