Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Ξεκινά Το Net Metering Φ/Β: Στις 08/05 Η Έναρξη Αιτήσεων (Το Πλήρες Κείμενο Της Εγκυκλίου).


Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461 (ΦΕΚ Β΄3583/31.12.2014) αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή σχετικών αιτημάτων σύνδεσης θα ξεκινήσει στις 08.05.2015.

Σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεχτεί μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά (Ειδικότερα στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, επί του παρόντος θα γίνονται δεκτά αιτήματα με μέγιστη ισχύ 20 kWp.), 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Με νεότερη ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσδιορίσει την ημερομηνία έναρξης καθώς και τις θέσεις υποδοχής των αιτημάτων σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές.

Ήδη έχει αναρτηθεί το Σχετικό Πληροφοριακό Υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων κλπ).

Πηγή www.b2green.gr

Γραφείο Τύπου

Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Net Metering Φ/Β: Πλήρης Οδηγός, Οδηγίες & Ερωταπαντήσεις.



Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι στον ιστότοπό του έχει αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό αναφορικά με την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό και συγκεκριμένα τα έγγραφα:

  • Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητών στους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό.


Πηγή www.b2green.gr
Γραφείο Τύπου

Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ

Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Αναβολή Εκδίκασης Των Πρώτων Ασφαλιστικών Μέτρων Ιδιοκτητών Οικιακών Φ/Β.



Η εκδίκαση των πρώτων ασφαλιστικών μέτρων κατόχων οικιακών φωτοβολταϊκών κατά της ΔΕΗ που είχε ορισθεί για τις 6 Απριλίου 2017 με αίτημα της αντιδίκου αναβλήθηκε για τις 24 Ιουνίου 2015 προκειμένου να ασκήσει "παρέμβαση" το Δημόσιο.

Γραφείο Τύπου 

Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ