Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Θέσεις Του Συνδέσμου Στη Διαβούλευση Για Το Νέο Ν/Σ Των ΑΠΕ.


 NEW DEAL

Άρθρο 01: Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ


(α)  Η μονομερής τροποποίηση των συμβάσεων, χωρίς τη συγκατάθεση των αντισυμβαλλομένων είναι ένα μείζων πολιτικό, νομικό και ηθικό θέμα. Δημιουργεί ένα μοναδικό προηγούμενο που καθιστά ανίσχυρη και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτει το Κράτος με οποιοδήποτε Πολίτη.

(β)    Οι εγκαταστάσεις των οικιακών Φ/Β συστημάτων αυτές δεν αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα με ανάληψη ρίσκου, κάτι που προκύπτει και από το γεγονός ότι οι σχετικές συμβάσεις δεν προβλέπουν τη μείωση των τιμών προστατεύοντας πλήρως του συμβαλλόμενους.


Η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε με συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (1078580/6637/491/Β0014), που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «... η ενέργεια που παράγεται από τα ανωτέρω, μικρής ισχύος, φωτοβολταϊκά συστήματα αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ η έγχυσή της στο Δίκτυο εξυπηρετεί την καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ που τίθενται από το κοινοτικό δίκαιο. Κατά συνέπεια για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν υφίστανται φορολογικές υποχρεώσεις όσον αφορά στη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.... ... από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο δε συνιστά φορολογητέα πράξη παράδοσης αγαθού...» Από την πλευρά του το ΥΠΕΚΑ, το Νοέμβριο του 2012 δήλωσε ρητά ότι: «Τα οικιακά φωτοβολταϊκά, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα ως ένα επιπλέον έσοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχουν εξαιρεθεί τόσο από την αναστολή για νεοεισερχόμενες επενδύσεις όσο και από την εισφορά». Γιατί άραγε ο κοινωνικός χαρακτήρας τους αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη;

(γ)    Οι εγκαταστάσεις αυτές στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα των ιδιοκτητών τους μεσούσης της δεινής κατάστασης της χώρας. Γνωρίζετε δε, ότι μεγάλος αριθμός υλοποιήθηκε με τραπεζικό δανεισμό με υψηλά επιτόκια δεδομένου ότι οι υφιστάμενες τιμές εξασφάλιζαν την αποπληρωμή του δανείου. To οικιακό φωτοβολταϊκό είχε αναλογικά μεγαλύτερο κόστος κατασκευής (και κατέβαλε ΦΠΑ) από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές επενδύσεις. Έγιναν στην λογική για να συμψηφίζουν τις καταναλωμένους από τους ίδιους ενέργεια (το κόστος της οποίας βαίνει συνεχώς αυξανόμενο) με ορατή προοπτική για κάποιες κατηγορίες να αποσβέσουν τα  χρήματα που επένδυσαν σχεδόν ή και μετά τη λήξη των συμβάσεων.

(δ)    Η μείωση των τιμών σε συνδυασμό με την άρση της αναστολής νέων φωτοβολταϊκών έργων με τιμές που ευνοούν την εγκατάσταση μόνο μεγάλων μονάδων, αλλά και η εγκατάσταση έργων άλλων τεχνολογιών σε καθεστώς Feed-in-Tariff, που επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ, ισοδυναμεί με την υφαρπαγή εισοδήματος από τους ιδιοκτήτες μικρών φωτοβολταϊκών προς όφελος των μεγάλων επενδυτικών σχημάτων.

(ε)    Η πρόταση περιέχει στρεβλώσεις και διακριτική εύνοια. Κάποια οικιακά κουρεύονται ως και 55%. Δηλ πόσα να μείνουν από ένα αναπόσβεστο ετήσιο τζίρο 6-7.000; Πως είναι δυνατόν μια μονάδα πολλών MW, με απείρως χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης, να αποζημιώνεται με τιμή ίση ή και μεγαλύτερη από ένα οικιακό φωτοβολταϊκό των μόλις 10kW (παράδειγμα: οικιακό 10 kWp που συνδέθηκε το 4/τρίμηνο του 2013 θα αποζημιώνεται με 125 €/MWh, όσες και μία μονάδα >5MW - μάλιστα έχοντας λάβει και επιδότηση);

(στ)  Πως είναι δυνατόν η Πολιτεία να παρακολουθεί ακόμα και μετά τα έκτακτα μέτρα του Αυγούστου 2012, με αδράνεια εγκαταστάσεις που διπλασιάσθηκαν από 1,0 σε 2,2 GW σε μόλις οκτώ μήνες, φέρνοντας το έλλειμμα στη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι πολλοί είχαν προειδοποιήσει την ηγεσία για το forward-running που ακολούθησε.

(ζ)     Το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ είναι άραγε μόνο από τα Φ/Β; Που είναι η συνεισφορά των άλλων ΑΠΕ και των ορυκτελαίων – φυσικού αερίου στην αντιμετώπιση του; Και το αστείο της υπόθεσης: ΕΤΜΕΑΡ – Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπής Αερίων Ρύπων, ας μας πουν τι Αέριους Ρύπους προκαλούν τα Φ/Β;

(η)    Δεδομένου όλων αυτών προτείνουμε:
Τη απόσυρση από το σχέδιο νόμου όλων των αναφορών για μονομερή μείωση των τιμών στα συμβόλαια του ειδικού προγράμματος Φ/Β σε οικιακές στέγες.


NEΤ METERING

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

(α)    Επτά μήνες μετά την έγκριση στο Νομοσχέδιο φια τις ΑΠΕ και άλλα θέματα της πρότασης για την αυτοπαραγωγή (net metering) το ΥΠΕΚΑ ολιγωρεί και δεν προωθεί ρυθμίσεις που θα το θέσουν σε εφαρμογή. Το μόνο σημείο που υπάρχει στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι πως θα υπολογίζεται το κόστος της περίσσειας ενέργειας που θα προκύπτει υπέρ του κοινωνικού νομοσχεδίου ή του ΕΤΜΕΑΡ και πως θα υπολογίζεται στις λογιστικές πράξεις μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ και ΛΑΓΗΕ.

(β)    Τα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα είναι:

Ειδικά για τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους συνδέονται στη χαμηλή τάση και έχουν τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο ενεργειακός συμψηφισμός να γίνεται σε ετήσια βάση ανεξαρτήτως ισχύος του σταθμού και δεν υπόκεινται στον περιορισμό της απορροφώμενης ισχύος.Το όριο για την αυτοπαραγωγή να είναι η χαμηλή τάση χωρίς περιορισμό.Ο ενεργειακός συμψηφισμός να γίνεται με τον υπολογισμό όλων των χρεώσεων που βαρύνουν την ενέργεια συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και άλλων συναρμοδίων Υπουργών,  να προκηρυχτεί Ειδικό Πρόγραμμα για τη θέσπιση κινήτρων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ της αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ως προς το ποσοστό επιχορήγησης και το οποίο θα αφορά καταναλωτές ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδέονται στη χαμηλή τάση.

(γ)    ‘Όλα αυτά γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου και η εφαρμογή του μετά από επτά μήνες να έχει μεταφερθεί στις καλένδες; Να συμπεριληφθούν όλα αυτά στο νέο σχέδιο νόμου. Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα δώσει τη δυνατότητα στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αυτοπαραγωγής και να μειώσουν το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος βοηθώντας την άμεση επανεκκίνηση της αγοράς και την ταχύτερη δημιουργία θέσεων εργασίας


Γραφείο Τύπου

Σύνδεσμος ΗΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου