Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Νομικές ενέργειες από ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σε στέγες με την αρωγή του Συνδέσμου ΗΛΙΟΣ

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η Κυβέρνηση προχώρησε στη ψήφιση του ν.4254/2014, με τον οποίο αναπροσαρμόζονται οι τιμές αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών φωτοβολταϊκών σε στέγες του Ειδικού Προγράμματος. 

Θεωρούμε ότι η μονομερής τροποποίηση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Πολιτεία παραβιάζοντας κάθε συναλλακτική πρακτική. 

Ως μελετητές – εγκαταστάτες εισπράξαμε πρώτοι την αγανάκτηση και το θυμό των πελατών μας. Άλλωστε εμείς είμασταν αυτοί που τους ενημέρωναν, σύμφωνα με τις διακηρύξεις της Πολιτείας, ότι οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν μια σίγουρη επένδυση λόγω της σύμβασης συμψηφισμού που υπογράφεται με τη ΔΕΗ. 

Γι’ αυτό θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση να σταθούμε στο πλευρό όλων των ιδιοκτητών, που θα θελήσουν να υπερασπισθούν τα δικαιώματα τους με κάθε νόμιμο τρόπο και τους προτρέπουμε να προχωρήσουν.

Από τη ψήφιση του νόμου και μετά, ο Σύνδεσμος ξεκίνησε μια σειρά συναντήσεων με δικηγορικά γραφεία τα οποία εξέφρασαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών αυτών των εγκαταστάσεων.

Έπειτα από λεπτομερή εξέταση όλων των προτάσεων ο Σύνδεσμος κατέληξε στην πρόταση του Δικηγορικού γραφείου «Παντελαίου – Σπυρόπουλου – Τριαντάφυλλου & Συνεργατών»

Οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης πρότασης είναι οι εξής:
  • Είναι πλήρης, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες καλύπτοντας και τις περιπτώσεις με τραπεζικό δανεισμό.
  • Οι αμοιβές είναι τελικές, δεν κρύβουν επιπλέον χρεώσεις και αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω επιβάρυνσης των ενδιαφερομένων.
  • Προβλέπεται αμοιβή επιτυχίας ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές κίνητρο για τη σοβαρή και ουσιαστική αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης.
Ο Σύνδεσμος θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική στήριξη στο πιο πάνω δικηγορικό γραφείο. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν υπέρ του Συνδέσμου το συμβολικό ποσό των 5€ ως εφάπαξ συνδρομή για την εγγραφή τους στο Σύνδεσμο ως αρωγά μέλη.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση του ποσού αυτού δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις πιο πάνω νομικές ενέργειες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου